Test matracov

Aby bola dosiahnutá vysoká kvalita matracov, je potrebný dôsledný testovací proces. Je samozrejmé, že sú kontrolované všetky použité materiály.

Dôležitejšie však je vyhodnotenie kvality ortopedických vlastností matracov. Táto kvalita je hodnotená v záťažovom teste a v rámci kontroly prístrojom ErgoCheck.

Ako funguje záťažový test

Záťažový test zisťuje predovšetkým mieru preležania matraca, jeho zmäkčenie a deformáciu v rôznych smeroch. Tieto testy sú na matracoch vykonávané už vo fáze prototypu, takže už pred samotnou výrobou sú odhalené všetky nedostatky a dopredu odstránené. Tento test matracov prebieha tak, že je matrac namáhaný 40 – 100 tisícami mechanickými cyklami. To simuluje obdobie bežného používania matraca, teda dobu od dvoch do šiestich rokov. Podľa tohto obdobia je k jednotlivým matracom tiež poskytovaná záruka. Napríklad veľmi obľúbený matrac Calipo Maxi má záruku 5 rokov a bola testovaná 80 tisícami mechanickými cyklami.

Ako funguje kontrola prístrojom ErgoCheck

Test matraca zahrňuje tiež kontrolu meracím prístrojom ErgoCheck tak, aby bol dosiahnutý najvyšší možný komfort. Tento prístroj je tvorený citlivou meracou podložkou, pomocou ktorej je matrac testovaný pre používanie osobami rôznych váhových kategórií a typov postáv. Výsledky meraní sú vyhodnocované počítačovým programom technológom a konštruktérom. Následne prechádza do rúk lekárov a rehabilitačných pracovníkov. Tí predovšetkým kontrolujú to, či test matraca prebehol s tým, že výsledkom bude zdravý a kľudný spánok.