Vyskúšajte si ErgoCheck aj Vy!

Vyskúšajte unikátny prístroj Ergo Check, ktorý za pomoci počítača dokáže vyhodnotiť vhodnosť či nevhodnosť matraca pre daného užívateľa. Vyberte si správne - ErgoCheck Vám ukáže, ktorý matrac je pre Vás najvhodnejší.

Ergo Check je špeciálna podložka so stovkami individuálnych senzorov (optických vlákien), ktoré merajú tlak na matrac vzniknutý v polohe na chrbte aj na boku. Lekárske štúdie preukázali, že v oblastiach, kde protitlak matraca prekračuje tlak krvi v kapilárach, je spôsobená bolesť vo svaloch a brnenie v končatinách. To sa prejavuje rannou stuhnutosťou svalov pozdĺž chrbtice, bolesťami hlavy, ramien, bedrovej a krížovej chrbtice a samozrejme pocitom rannej únavy a nedokonalého odpočinku.

Najväčší tlak na matrac a spätne aj tlak na telo je v oblasti zadku, bedrovej a krížovej chrbtice a v oblasti lopatiek. V polohe na boku je to predovšetkým oblasť zadku a ramenného kĺbu, zaťažená plocha je menšia a preto vzniká väčší tlak.

Pomocou prenosu do počítača je Ergo Check schopný zhodnotiť vhodnejší, či menej vhodný typ matraca v závislosti na tom, či používateľ trávi dlhší čas v polohe na chrbte či na boku. Ani v najzaťaženejších oblastiach by však tlak nemal presiahnuť povolenú hranicu (matrac nesmie byť príliš tuhý v závislosti od hmotnosti užívateľa, aby dochádzalo k riadnemu prekrvovaniu tela).

Ergo Check prenáša vzniknutý tlak na matrac pomocou farebného diagramu. Svetlé farby (žltá, zelená a ružová znázorňujú mierny tlak a väčšiu vhodnosť pre daného užívateľa, tmavšie farby (červená a modrá) znázorňujú vyšší tlak. Ak diagram obsahuje modrú farbu, nie je tento matrac pre daného užívateľa už vhodný.