Antidekubitné matrace

Pre zákazníkov, ktorí sú nedobrovoľne pripútaní na lôžko po dlhšiu dobu, ponúkame vysoko cenené zdravotné antidekubitné matrace. Ide predovšetkým o dlhodobo chorým pacientov či ľudí v rekonvalescencii po úraze.

Čo sú antidekubitné matrace?

Najprv si ujasníme, čo presne tento názov znamená. Je odvodený od slova „dekubity“, čo odborne znamená preležanina. Anti = proti, takže v spojení sú to matrace zamedzujúce tvorbe preležanín.

Dekubity sú veľmi nebezpečné, objavujú sa u dlhodobo ležiacich pacientov a nezáleží na ich veku či ochorení. Tam, kde sa koža dotýka povrchu látky, môže vzniknúť rana a postupne sa zapáliť. Podľa rozšírenia a závažnosti existujú 4 stupne dekubitov. Nie je dobré ich brať na ľahkú váhu, pretože môžu spôsobiť infekciu, meningitídu, zápal kĺbov, apod. Zvýšené riziko výskytu dekubitov je u diabetikov, pri zníženej imunite, cievnom ochorení a depresii. Vždy by mali byť liečené prednostne, aby bolo možné ďalším komplikáciám zabrániť.

Matrace sa umiestňujú nielen k pacientom, u ktorých sa preležaniny už objavili, ale kvôli prevencii tiež k dlhodobo ležiacim. Vďaka svojim vlastnostiam, konštrukciám a svojmu zloženiu použitých materiálov môžu antidekubitné matrace vznik dekubitov výrazne obmedziť.

Naše produkty už získali ES prehlásenie o zhode, ktoré nám umožňuje certifikovať ich logom CE. Antidekubitné matrace prechádzajú klinickými hodnoteniami, ktoré potvrdzujú absolútnu zdravotnú nezávadnosť použitých materiálov a naviac po získaní registrácie sa zaradia do I. triedy klasifikácie zdravotníckych prostriedkov ako pasívne antidekubitné matrace. Sú určené ako pre nemocničnú a ústavnú starostlivosť, tak pre domáce prostredie. O projekte zdravotné matrace budeme informovať rovnako prostredníctvom siete Facebook.