Výzva pre akcionárov

Spoločnosť Hilding Anders Česká republika a.s. v súlade so s ustanovením § 3 ods 2 zákona č 134/2013 Z. z. uverejňuje Výzvu na predloženie akcií za účelom jej výmeny.

Žiada týmto akcionárov, aby do termínu 30. 6. 2014 predložili svoje akcie emitované Spoločnosťou za účelom ich výmeny. Akcie sa odovzdávajú v sídle Spoločnosti v pracovné dni od 9:00 do 16:00.