Z továrne späť do školy alebo Hilding Anders pomáha

Nezabúdať pomáhať. To je krédo výrobcu matracov Slumberland - firmy Hilding Anders. Preto už niekoľko rokov spolupracujeme so Základnou a materskou školou Roztoky u Jilemnice, ktorej pomáhame potrebným vybavením nielen pre pohodlný spánok alebo zábavu detí.

So školou spolupracujeme už od roku 2000 a riaditeľka školy Mgr. Kateřina Zahálková si spoluprácu pochvaľuje. "Verím, že bude pokračovať aj v budúcnosti," hovorí.

Ako dlho už škola v Roztokách funguje?

Viac ako 200 rokov. Prvá škola totiž bola postavená už za vlády Jozefa II. Súčasná budova je z roku 1875. V roku 1959 sme k nej dostali ešte prístavbu. Škola má pritom výhodnú polohu, takže priamo z nej môžeme s deťmi chodiť na pešie výlety a vychádzať na cyklovýlety. K tomu organizujeme lyžiarske výcviky na bežeckých i zjazdových lyžiach a chodíme s deťmi korčuľovať.

Pokiaľ viem, tak nedávno škola prešla rekonštrukciou. Ako teda v súčasnosti vyzerá?

Je to tak, rekonštrukcie celej budovy sme sa dočkali pred tromi rokmi. Teraz máme v škole osem tried, odborné učebne výpočtovej techniky i fyziky a chémie, cvičnú kuchyňu, dielňu a družinu. A samozrejme je tu tiež zborovňa, riaditeľňa a tri kabinety pre skladovanie učebných pomôcok.

Koľko žiakov do tých ôsmich tried chodí?

Minulý školský rok ich bolo 127, z toho 84 na prvom stupni a 43 na druhom. Samozrejme sa snažíme, aby sme ich čo najlepšie pripravili na ďalšie štúdium, preto postupujeme podľa vzdelávacieho programu pre základné školy s mottom Škola pre žiakov - žiaci pre život.

A darí sa vám to?

Áno, skoro všetci naši žiaci sa dostanú na tú strednú školu, ktorú si vybrali na prvom mieste.

Spomenuli ste, že v budove školy je tiež družina. Koľko do nej chodí detí?

Naša družina má kapacitu 40 žiakov a každý rok je plná do posledného miesta. Pre deti navyše pripravujeme množstvom krúžkov - športové, hudobné, výtvarné aj dramatické. Aj vďaka tomu sa naši žiaci pravidelne úspešne zúčastňujú vedomostných, športových a výtvarných súťaží.

Čím ďalej viac škôl využíva peniaze z projektov Európskej únie, ako ste na tom vy?

Samozrejme pomoc Európskej únie využívame aj my. Zapojili sme sa hneď do niekoľkých projektov financovaných Európskym sociálnym fondom. Týka sa to projektov ovocia v školách, ktorý učí deti správne stravovacie návyky, Volím správnu kariéru, ktorý nám pomáha zabezpečiť žiakom kariérne poradenstvo, Rozumieme peniazom pre zvýšenie finančnej gramotnosti a EÚ peniaze školám, vďaka ktorému sme mohli školu vybaviť modernými technológiami. Všetkých dvanásť našich pedagogických pracovníkov sa navyše snaží ďalej vzdelávať a vyučovať deti novými modernými metódami.

K základnej škole v Roztokách patrí aj škôlka. Koľko detí chodí do nej?

Škôlku navštevuje 40 detí, ktoré sú v dvoch triedach. Tiež im samozrejme ponúkame veľa aktivít. Máme pre nich lekcie angličtiny, plávanie, školičku pre predškolákov, učíme ich hrať na zobcovú flautu alebo napríklad s pomocou logopéda precvičujeme reč.

S prevádzkou vám pomáha aj výrobca matracov firma Hilding Anders. Ako dlho s ňou už spolupracujete?

Začali sme už v roku 2000, kedy bola založená spoločnosť Tropico Plus, ktorá otvorila v Roztokách továreň. Keď sa v roku 2007 Tropico spojilo so spoločnosťou Hilding Anders, spolupráca pokračovala ďalej. Upevňuje ju tiež to, že v Hilding Anders pracuje mnoho rodičov našich žiakov.

Ako vlastne spolupráca s Hilding Anders funguje?

Firma nám zadarmo dáva rôzne školské potreby. Dostali sme napríklad molitanové zostavy na mieru školskej družine a materskej škôlky alebo nepriepustné podložky na detské lehátka. Každoročne navyše pri akcii Hurá prázdniny dostávame drobné darčeky pre deti, ako sú molitanové zvieratká alebo vankúšiky.

Aké sú najnovšie prírastky do vášho inventára, ktoré ste dostali od Hilding Anders?

Tento rok sme dostali huby na tabule a deväť žinienok. Je výborné, že sa s firmou vždycky dokážeme bez problémov dohodnúť. Preto verím, že budeme v spolupráci pokračovať aj ďalej.

Spoločnosť Hilding Anders Česká republika a.s. vyrába kvalitné matrace Slumberland. Jeden z najvýznamnejších výrobcov matracov v Európe a Ázii je na českom trhu od roku 2007, kedy sa spojil s firmou Tropico Plus vyrábajúcou matrace od roku 2000. Závod nájdete v Krkonošiach v obci Roztoky u Jilemnice.